​​​​فیلم های گروه تخصصي مايان پنجره

​پروژه آقای پیروی  پروفیل ویستا بست نوسازی یراق آلات ترک تک حالته رگلاژی و دوحالته
اشرفی اصفهانی ، شهرک هما

​پروژه آقای حاج رضا  پروفیل پنترک نوسازی یراق آلات تک  حالته و دو حالته
سبلان میدان تسلیحات

​ پوشاندن بالکن پروژه آقای دکتر دستمالچی  پروفیل فوبوس نوسازی یراق آلات دوحالته ترک
دریاچه چیتگر ، برج آسمان 14

​بازسازی پنجره های قدیمی به upvc پروژه آقای عباسی پروفیل هافمن بال پروازی  یراق آلات دو حالته: اتوبان شهید خرازی - شهرک شهاب

پروژه آقای خسرو شاهی پروفیل وینتک نوسازی یراق آلات ترک تک حالته و ترک دو حالته : حکیمیه شمالی شهرک ولفجر