​​​​برخی از فیلم های پروژه های انجام شده

​پروژه آقای پیروی  پروفیل ویستا بست نوسازی یراق آلات ترک تک حالته رگلاژی و دوحالته: اشرفی اصفحانی ، شهرک هما

​پروژه آقای حاج رضا  پروفیل پنترک نوسازییراق آلات تک  حالته و دو حالته: سبلان میدان تسلیحات

​ پوشاندن بالکن پروژه آقای دکتر دستمالچی  پروفیل فوبوس نوسازی یراق آلات دوحالته ترک :دریاچه چیتگر ، برج آسمان 14

​بازسازی پنجره های قدیمی به upvc پروژه آقای عباسی پروفیل هافمن بال پروازی  یراق آلات دو حالته: اتوبان شهید خرازی - شهرک شهاب

پروژه آقای خسرو شاهی پروفیل وینتک نوسازی یراق آلات ترک تک حالته و ترک دو حالته : حکیمیه شمالی شهرک ولفجر